Kontenery - Eco Containers

Ile europalet zmieści się w kontenerach?

zapakowany kontener

Kontenery morskie do stalowe prostopadłościany służące do transportu i magazynowania wszelkich towarów. Ich wymiary są zunifikowane na całym świecie, co pozwala na transport na dalekie odległości wieloma środkami transportu, np. statkami, pociągami czy ciężarówkami. Przewożone są w nich przeróżne towary, lecz każdemu przedsiębiorcy, który za ich pomocą zleca transport zależy na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz, gdyż to generuje mniejsze koszty.

Kontenery morskie standardowo występują w wielkościach 20’, 40’ i 45’ zarówno w wersji standardowej mającej 2,6m wysokości jak i podwyższanej (high cube) która ma 2,9m wysokości. Ważnym jest aby oszacować ilość swojego ładunku i opłacalność przewozu w różnego typu kontenerach. Jeżeli mamy np. kilkadziesiąt bądź kilkaset europalet to istotne są wyliczenia w jakiego rodzaju kontenerach powinny zostać przewiezione aby wyszło to najkorzystniej cenowo. Warto oszacować czy przetransportować towary np. w większej ilości kontenerów 20 stopowych czy w mniejszej ilości kontenerów 40-stopowych a nawet 45-stopowych.

Przy oszacowaniu ilości i rodzaju kontenerów istotny jest sposób załadowania towarów. Jeżeli są to kartony to należy zmierzyć ich wymiary i przemnożyć dostosowując się do maksymalnych możliwości pojemnościowych kontenera. Natomiast jeżeli towar układany jest na paletach to należy pamiętać, że wyróżnia się dwa rodzaje palet:

Europalety (palety EPAL), których wymiary to 1200x800x144mm
Palety standardowe, których wymiary to 1200x1000x144mm

Ponieważ palety standardowe są większe od europalet, warto mieć na uwadze normy pojemnościowe, gdyż ilości dla kontenerów podaje się zawsze w europaletach.

A zatem ile europalet się zmieści w poszczególnych kontenerach morskich?

Kontenery morskie w zależności od wielkości mają różne pojemności wyrażone m.in. w ilości europalet.

1. Kontenery 20-stopowe

Kontener 20’DC – pojemność 11 europalet / 33,1m3
Kontener 20’HC – pojemność 11 europalet / 37,4m3

2. Kontenery 40-stopowe

Kontener 40’DC – pojemność 25 europalet / 67,6m3
Kontener 40’HC – pojemność 25 europalet / 76,2m3
Kontener 40’HC Palletwide – pojemność 30 europalet / 79,6m3

3. Kontenery 45-stopowe

Kontener 45’HC – pojemność 32 europalety / 86,0m3
Kontener 45’HC Palletwide – 33 europalety / 89,0m3

Tak więc w kontenerze 20’ zmieścimy do 11 europalet, w kontenerze 40’ zmieści się do 25 europalet bądź 30 jeżeli jest to typ szerszy palletwide, a w kontenerach 45’ można pomieścić nawet 32-33 europalety. Kontenery jak widać mają wiele zależności i powiązań z ładunkiem jaki chcemy przewozić, jego ilością oraz sposobie w jaki będzie do nich ładowany. Jeżeli producent nie jest w stanie dobre ocenić jakich kontenerów i w jakich ilościach będzie potrzebował, to w tym wypadku z pomocą przychodzą profesjonalne firmy spedycyjne, które bez problemu dobiorą ilość konkretnych kontenerów do zapotrzebowania ładunkowego, tak aby podróż wyszła dla producenta najkorzystniej. Istotne jest także posiadanie wykwalifikowanych pracowników, którzy załadują towary w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przestrzeń w kontenerze.