Kontenery - Eco Containers

Maksymalna waga kontenera morskiego

kontener morski

Maksymalna waga kontenera morskiego

Jaka jest maksymalna waga kontenera morskiego? Transport morski z początkiem 2021 roku zwrócił uwagę całości świata. Zablokowanie Kanału Sueskiego uświadomiło wszystkim, jak spore ilości ładunków transportowane są morską drogą i jaka liczba kontenerów przepływa poprzez szlaki wyznaczone na morzach i oceanach. W zasadzie, większość spośród statków przewozi towary umieszczone w kontenerach metalowych. Tego typu spedycja odpowiedzialna jest za naprawdę spory procent ogólnego przemieszczenia dóbr pomiędzy Europą a Azją. Sytuacja nadzwyczajna, w której to Even Given stanął w poprzek kanału umiejscowionego pomiędzy Afryką a Azją, skierowała również publiczną debatę na kłopot, którym jest przewożenie towarów wąskimi gardłami w kanałach. Naturalną konsekwencją zablokowania były pytania o możliwe rozwiązania, w opinii ekspertów internetowych dosyć oczywiste, które z uwagi na prawa fizyki oraz presję czasu, okazały się być niemożliwe do przeprowadzenia. Wyjściem najczęściej proponowanym, było zdjęcie znajdujących się na statku kontenerów i późniejsze rozpoczęcie wyciągania z mielizny, jeśliby wcześniejsze działania spełzły na niczym. Najważniejszym plusem miało być znaczące ograniczenie wagi oraz ułatwienie pracy holownikom. Czy rzeczywiście kontenery są na tyle ciężkie? Czy w wypadku Ever Given, który mógł mieć na swoim pokładzie odpowiednik 20 tysięcy 20 stopowych kontenerów, ich usunięcie miałoby wpływ na jakąś zmianę?

Wielość typów, rozmiarów oraz kolorów

Celem odpowiedniego przedstawienia tematyki, już na początku trzeba podkreślić, iż nie jest możliwe za pomocą jednego zdania opisanie wagi wszelkich transportowych skrzyń. Inną wagę będzie mieć 20 stopowy kontener, inną zaś 40 stopowy, co jest po prostu konsekwencją ich wymiarów. Ponadto tak oczywistymi kwestiami, jak sama szerokość, długość oraz wysokość, czasami pojawiają się również inne aspekty, takie jak chociażby przeznaczenie, czy w wybranych wypadkach też zużycie. Jaką wagę posiada standardowy kontener? Co znaczy oznaczenie HC oraz DV?

Kontener morski 10′

To pierwszy z omawianych rodzajów i już w jego wypadku pojawia się oznaczenie HC oraz DV. Czym różnią się od siebie te opcje? DV jest niższym wariantem, zaś HC wyższym jego odpowiednikiem. O ile długość oraz szerokość kontenerów w poszczególnych opcjach nie różni się, o tyle po przeprowadzeniu dokładnej analizy obserwatorowi uda się zauważyć 30-centymetrową różnicę w wysokościach. A w jaki sposób przełoży się to na wagę? Kontenery 10 DV ważą 2290 kilogramów, zaś wyższe ich odpowiedniki są tylko trochę cięższe. Po załadunku towarów, kontener razem z ładunkiem będzie ważyć 13190 kilogramów.

Kontener 20 stopowy

Drugim z najbardziej powszechnych kontenerów używanych celem morskiego transportu, jest tak zwana dwudziestka. Chociaż w naszym kraju częściej używanym wobec niego określeniem będzie sześciometrowy kontener, to właściwa nazwa związana jest właśnie z długością wyrażoną w stopach. Waga, jak napisaliśmy wyżej, będzie niewątpliwie większa niż w wypadku kontenerów 10' i wynosi dla obu opcji 2370 kilogramów. Różnica wyłącznie 80 kilogramów może nas zdziwić, tym bardziej w wypadku ładowności większej o praktycznie 200 procent, która wynosi 30130 kilogramów. Waga takich kontenerów razem z ładunkiem, nie powinna, jednak przekroczyć 30480 kilogramów.

Kontener morski 40′

Skrzynia do przewożenia towarów tego wymiaru, jest największą spośród spotykanych standardowo. Czterdzieści stóp po przeliczeniu, to trochę ponad dwanaście metrów, co przekłada się bezpośrednio na ich wagę. Kontener 12-metrowy występuje w dwóch różnych wariantach, zaś waga może być różna w zależności od tego, który wybierze spedytor. Wyższa opcja HC ma wagę 4010 kilogramów, zaś niższa DC 3980 kilogramów. Również ich ładowność odróżnia się o trzydzieści kilogramów z przewagą dla tego pierwszego. Po zsumowaniu tary, jak i samego towaru, uda się nam uzyskać trochę więcej aniżeli dopuszczone maksymalnie 30 480 kilogramów, co trzeba wziąć pod rozwagę podczas wypełniania pudeł towarami. Także i morski kontener 40' występuje pod postacią open top, który co jest dosyć dziwne, jest najcięższy spośród wszystkich dostępnych i jego waga wynosi 4050 kilogramów przy takiej samej ładowności.

Pozostałe rodzaje kontenerów

Poza kontenerami z przeznaczeniem do morskiej spedycji, w zastosowaniu powszechnym są również liczne rodzaje kontenerów, jak chociażby te nazywane biurowymi. Również i opisywane w tym artykule tak zwane open-top, nie są standardową metodą na transport morską drogą, a częściej można napotkać na nie na drogach. Są one wypełniane sypkimi towarami, co nie wyklucza, jednakże ich obecności również na statku. Rozważając transport morską drogą miejmy na uwadze, iż najlepsze informacje tyczące się wszelkich jego aspektów, również dopuszczalnych wymiarów ładunków, uzyskamy w firmie realizującej transport. Dokładna waga oferowanych opcji kontenerów na pewno zostanie nam ujawniona również w wypożyczalni albo przez sprzedawcę.