Kontenery - Eco Containers

Maksymalizacja przestrzeni w kontenerze

załadunek kontenera

Kontenery współcześnie są jednym z najchętniej wybieranych środków do transportu wszelkiego rodzaju produktów, w tym żywnościowych. Aby transport kontenera był jak najbardziej opłacalny, zalecane jest wykorzystanie maksymalnej jego przestrzeni, aby móc przewieźć największą możliwą ilość towaru. 

Warto zacząć od rozplanowania sobie ilości towaru jaką chcemy przewieźć w stosunku do możliwości pojemnościowych kontenera. Kontenery mają różne wielkości, najbardziej dostępnymi rozmiarami są kontenery 20’, 40’ i 45’ w wersji podstawowej jak i podwyższonej (High Cube). Przedsiębiorca powinien więc zrobić kalkulację jaki kontener będzie dla niego najbardziej opłacalny. Warto także jest wybrać sposób pakowania produktów, gdyż zarówno palety jak i kartony mogą sprawdzić się lepiej lub gorzej w kontenerach różnego typu i ze zróżnicowanym podłożem. Najważniejszą jednak rzeczą jest rozplanowanie układu produktów na paletach bądź w kartonach w kontenerze, zachowując przy tym dopuszczalne normy wagowe.

Jeżeli produkty znajdujące się w kontenerze mają specjalne wymagania co do temperatury i wilgotności to najlepszym wyborem dla nich jest kontener chłodniczy. Ważnym jest aby pamiętać o czerwonej linii na ścianie kontenera, która wskazuje maksymalną wysokość, do której powinny być stawiane towary, aby zapewnić kontenerowi chłodniczemu drogę do przepływu powietrza. Jeżeli towary mają różną wrażliwość na zmiany temperatury to warto rozważyć odpowiednie umieszczenie ich w kontenerze, gdyż towary znajdujące się blisko drzwi kontenerowych mogą być bardziej narażone na zmiany temperatury wynikające z ich otwierania. Do kontenerów chłodniczych dedykowane są odpowiednie systemy monitorujące, które pozwalają na stałą kontrolę nad panującymi warunkami.

Maksymalizacja przestrzeni w kontenerze będzie także możliwa dzięki przeszkolonym pracownikom magazynu, którzy znają możliwości pojemnościowe kontenera, a także potrafią operować ładunkiem w taki sposób aby jak najwięcej towaru odpowiednio zapakowanego trafiło do jednego kontenera. Także kierowcy oraz personel przewożący kontenery innymi środkami transportu powinni mieć szkolenie z działalności agregatów, żeby na bieżąco monitorować warunki temperaturowe. 

Aby towar dotarł w całości nienaruszony do miejsca docelowego, co ma wpływ także na maksymalizację miejsca, warto zabezpieczyć odpowiednio towary stosując specjalne opakowania zarówno pojedyncze jak i zbiorcze. Zapobiegnie to uszkodzeniu podczas transportu i przyniesie sukces w dotarciu produktów do ostatecznego odbiorcy.

Maksymalizacja miejsca w kontenerze pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić własne fundusze oraz dowieźć jak największą ilość towaru w stanie nienaruszonym, co także przekłada się na zyski.