Kontenery - Eco Containers

Transport morski i kontenerowy

kontener morski

Transport morski i kontenerowy 

Transport morski to handel towarami i usługami drogą morską. Jest to jeden z najstarszych i najważniejszych ekonomicznie sposobów transportu produktów na całym świecie. Istnieje wiele rodzajów transportu morskiego, w tym: transport kontenerowy, masowy, tankowcowy, statki wycieczkowe, statki towarowe. Dziś opowiemy więcej o transporcie morskim, jego historii oraz wadach i zaletach. 

Transport morski - kiedy się zaczął?

Transport morski to jedna z najstarszych form transportu. Istnieje od wieków i nadal jest używany. Najwcześniejsze wzmianki o transporcie morskim znajdują się w literaturze ze starożytnego świata śródziemnomorskiego, gdzie do przewozu zboża używano statków. Pierwszą znaną formą transportu morskiego były tratwy używane przez starożytne cywilizacje do pokonywania dużych zbiorników wodnych. W czasach nowożytnych pierwsze formy transportu morskiego były napędzane wiosłami lub wiosłami (tak jak w starożytnej Grecji), ale z czasem zostały one zastąpione kołami wiosłowymi (jak używane na arabskich statkach dhow). Dziś transport morski jest jednym z najważniejszych rodzajów transportu w handlu międzynarodowym. Dużą rolę odgrywają w nim kontenery, metalowe skrzynie o ustandaryzowanych wymiarach używane głównie do transportu drobnicy. 

Transport morski i kontenerowy - jakie ma plusy, a jakie minusy?

Transport morski można podzielić na dwa rodzaje: 

1) Żegluga przybrzeżna lub żegluga śródlądowa: Ten rodzaj transportu morskiego jest wykorzystywany głównie w transporcie ładunków masowych.  

2) Żegluga oceaniczna lub międzynarodowy handel morski: Ten rodzaj transportu morskiego jest używany głównie w transporcie drobnicy, kontenerów i pasażerów. 

Obecnie transport morski jest największym sektorem transportu na świecie, obejmującym 98% wszystkich towarów sprzedawanych na całym świecie. Ma on wiele zalet. Jest często bardziej ekonomiczny niż inne formy transportu, ponieważ zajmuje mniej czasu, niż traci się, podróżując lądem, ma niski ślad węglowy i nie wymaga drogiej infrastruktury. Jest szybszy niż transport drogowy, tańszy niż transport lotniczy i może przewieźć więcej ładunku niż kolej. Transport morski ma wiele zalet, ale ma też pewne wady. Główną wadą transportu morskiego jest to, że nie można z niego korzystać na obszarach, na których nie ma stosownych wodnych szlaków handlowych. Jedną z głównych wad jest też to, że dotarcie z jednego miejsca do drugiego zajmuje dużo czasu. Przepłynięcie statku z jednego kraju do drugiego kraju po drugiej stronie oceanu zajmie co najmniej trzy tygodnie, podczas gdy lot samolotu trwa znacznie krócej. Z pewnością jednak te minusy nie spowodują zaprzestania korzystania ze statków do przewożenia kontenerów, gdyż to rozwiązanie ma zdecydowanie więcej zalet, niż wad.