Kontenery - Eco Containers

Zrównoważone rozwiązania. Kontenery morskie w przyszłościowej logistyce

kontenery morskie w przyszłości

Kontenery morskie swoje początki mają już w pierwszej połowie XX wieku lecz dopiero w latach 50-tych zyskały na znaczeniu jako pojemniki transportowe i do dnia dzisiejszego transport ten dynamicznie się rozwija. Ponadto na przestrzeni lat kontenery pokazały że mogą służyć nie tylko do transportu towarów, lecz także po odpowiednich modyfikacjach jako inne struktury architektoniczne od kontenerów biurowych i magazynowych po przeznaczenia sanitarne, gastronomiczne czy rozrywkowe.

Rozwój kontenerów daje im także zielone światło na zastosowanie w przyszłościowej logistyce. Świat się dynamicznie zmienia, a kontenery morskie nie ustępują, dostosowując się do technologii. Automatyzacja przy załadunkach i rozładunkach kontenerów to przykład technologicznego rozwoju w tej branży, dzięki któremu transport przebiega szybciej i sprawniej.

Intermodalny aspekt kontenerów to bez wątpienia czynnik, który przekłada się na rozwój ich w przyszłości. Kontener z towarem może podróżować zarówno drogą, wodą jak i w powietrzu, gdyż ich transport rozwinął się na wszystkie rodzaje transportu.

W kontenerach obecnie montuje się sensory, które podają wszelkie informacje o warunkach panujących wewnątrz podczas podróży, informując kierowcę np. o temperaturze czy wilgotności. W przyszłości zapewne system ten będzie miał także GPS oraz bieżący status towarów, co przyczyni się do bardziej precyzyjnego monitorowania całego łańcucha dostaw.

Kontenery morskie będą także rozwijały się jako mobilne punkty dystrybucji. Są one w stanie dotrzeć w najbardziej odległe i trudno dostępne miejsca, a także szybko odpowiedzieć np. na nagły wzrost popytu w danej lokalizacji. Dodatkowo jako mobilny punkt dystrybucji eliminuje koszty utrzymywania stałych magazynów w konkretnych lokalizacjach. W przypadku kontenerów liczy się czas i efektywność.

Konteneryzacja staje się także coraz bardziej zrównoważona dla środowiska, uwzględniając ekologiczne aspekty. Kontenery są recyklingowane co oznacza, że można je wytworzyć z materiałów odnawialnych. Na pierwszy plan wychodzą także modyfikacje kontenerów, dzięki którym kontenery zyskują drugie życie, zostając przystosowane pod ich nowe przeznaczenie. Panele fotowoltaiczne na kontenerze połączone z nowoczesną instalacją elektryczną czy nawet kolor kontenera uzyskany ekologicznymi farbami, to wszystko dąży do równowagi między kontenerami morskimi a środowiskiem.

Potencjał kontenerów wciąż rośnie, niezależnie od tego czy są wykorzystywane jako jednostka transportowa dla towarów czy mają inne przeznaczenie jak np. biuro bądź sanitariat. W przyszłościowej logistyce na pewno będą miały swój znaczący udział. idąc z duchem rozwijającej się technologii a także poszanowania środowiska.