Kontenery - Eco Containers

Kontenery a pozwolenie na budowę

kontener morski

Kontenery a pozwolenie na budowę Kiedy pojawiają się wątpliwości związane z wykorzystaniem kontenerów?

Ze względu na swoją specyfikę, kontenery mogą być wykorzystywane w formie mobilnej, jak i wolnostojącej. Bardzo często stawia się je na miejscu budowy, aby zapewnić pracownikom możliwość przebywania (i nocowania) na miejscu bez wymuszania na nich konieczności codziennego dojeżdżania. Równie powszechne jest ich wykorzystanie w formie magazynu, w którym przechowywane są wszelkiego rodzaju narzędzia i materiały budowlane (nie tylko na miejscu budowy, ale też na przykład na działce firmowej), ale też sprzedawane przez firmę rzeczy. Kontenery słyną zatem nie tylko z tego, że się je przewozi - czy to drogą lądową, czy też morską. Bardzo chętnie wykorzystuje się również w postaci stacjonarnej. 

To właśnie stacjonarne wykorzystanie kontenerów budzi najwięcej wątpliwości w kwestii pozwolenia na budowę - czy jest ono wymagane? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy trzeba zgłosić zamiar postawienia kontenerów na własnej działce? Wyjaśnimy to w dalszej części naszego artykułu.

Kontenery - czy trzeba mieć pozwolenie na budowę?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kontenery mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie - mogą służyć do przechowywania narzędzi czy innych przedmiotów, potrafią być tymczasową kwaterą dla pracowników budowlanych lub biurowych. Równie chętnie sięga się jednak po nie również do wybudowania na ich bazie domów czy bardziej stałych miejsc. Aby pozwolenie na budowę nie było konieczne, musimy zadbać o to, aby były zabudowaniami tymczasowymi, w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli zatem chcemy je wykorzystać jako element budowy domu (co jest coraz częstszą praktyką), nie będziemy mogli wpisać tego w definicję "tymczasowości", a przynajmniej nie tę, którą wystosował rząd.

kontener budowlany

Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

Za tymczasowy obiekt budowlany ma się taki obiekt, który jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie przez z góry określony czas, a przy okazji nie jest trwale połączony z gruntem. Tego typu obiektami są kioski, pawilony, strzelnice, ale też właśnie

kontenery budowlane - o ile tylko nie są przystosowane do spełniania bardziej trwałych funkcji. Aby zachować tymczasowość kontenera, należy w przeciągu maksymalnie 120 dni dokonać jego rozbiórki, albo też przenieść go w inne miejsce - takie działanie nie jest w żaden sposób omijaniem prawa. Jest przez nie zresztą dopuszczane. Inne miejsce wcale nie musi oznaczać innej działki, ale i chociażby innego obszaru w jej obrębie.

Fakty na temat kontenerów a prawo budowlane

Z uwagi na fakt, że prawo budowlane jest bardzo szerokie, a osobom nie do końca z nim zaznajomionym ciężko jest znaleźć fragment, który dotyczyłby się ich konkretnej sytuacji, poniżej przedstawiamy kilka faktów, o których trzeba wiedzieć chcąc umiejscowić na własnej działce kontener w formie wolnostojącej, a zatem takiej niezmieniającej położenia.

- Niezależnie od tego, czy będziemy potrzebowali pozwolenia na budowę, czy też będziemy z niego zwolnieni, musimy zgłosić zamiar postawienia budynku tymczasowego (jeśli takowym jest).

- Organ nie musi wydać zezwolenia na postawienie budynku tymczasowego - jeżeli w przeciągu 30 dni od zgłoszenia zamiaru jego budowy nie wystosuje żadnego sprzeciwu, można śmiało stawiać kontener. Właśnie dlatego najlepiej jest zgłosić tenże zamiar przynajmniej na miesiąc przed właściwą budową.

- Organem, do którego zgłasza się zamiar postawienia budynku tymczasowego jest zwykle starostwo.

- Kontener nie może być postawiony na dłużej niż 120 dni - tylko w tym okresie bowiem jest on uważany za "tymczasowy", a zatem taki zwolniony z konieczności posiadania pozwolenia na budowę.

- Po upływie 120 dni możemy przenieść kontener, również w obrębie tej samej działki - konieczne będzie jednak jego ponowne zgłoszenie (w postaci zamiaru postawienia budynku tymczasowego).

Kiedy trzeba zdobyć pozwolenie na budowę kontenera?

- Gdy zamierzamy z niego korzystać przez dłużej niż 120 dni bez przenoszenia lub rozebrania go.

- Gdy kontener będzie powiązany z gruntem i będzie wykazywał charakter trwałości.

- Gdy powierzchnia zajmowana przez kontener będzie przekraczała 10m2 (maksymalnie dwie konstrukcje do 10m2 mogą powstać na działce o powierzchni 1000 m2).

- Gdy kontener będzie wykorzystywany jako stałe miejsce pobytu czy zameldowania.

Podsumowanie

W większości możliwych sytuacji, o ile będzie on miał charakter tymczasowy, pozwolenie na budowę kontenera nie jest konieczne - niezależnie od funkcji, jakie będzie on spełniał w miejscu docelowym. Zanim jednak ostatecznie określimy, czy kontener będzie takowego potrzebował, ustalmy nasze plany związane z jego wykorzystaniem. Jak bowiem wspomnieliśmy w naszym wpisie, istnieją sytuacje, w których owe pozwolenie będzie wymagane, a jego nieuzyskanie będzie groziło konsekwencjami natury prawnej.