Kontenery - Eco Containers

Co to jest sztauowanie kontenerów i na czym polega?

kontener morski, kontener chłodniczy

Co to jest sztauowanie kontenerów i na czym polega?

Jeśli towar znajduje się w kontenerze na statku, w trakcie transportu nie ma możliwości przesuwania się, nie ma więc ryzyka, że zmieni pozycję. Kiedy jednak fale na morzu są duże, odczuwalne kołysanie może spowodować, że wnętrze zasobnika nie jest w pełni stabilne. Ponadto, trzeba  pamiętać o tym, że do załadowania kontenerów na kontenerowce używa się odpowiednich dźwigów. W trakcie ładowania wszystko to, co znajduje się we wnętrzu kontenerowca, może ulec przemieszczaniu się, a w konsekwencji i uszkodzeniu. Gdybyśmy w odpowiedni sposób nie zabezpieczali towaru we wnętrzu, straty byłyby ogromne, a ten rodzaj transportu przestałby dawno już spełniać swoje zadania. W takich sytuacjach konieczne jest tak zwane sztauowanie kontenerów. Co to jest? Na czym to polega? 

Sztauowanie kontenerów - na czym to polega?

Sztauowanie jest to unieruchomienie kontenerów przed wysłaniem ich w podróż drogą morską. Polega na takich działaniach, by w trakcie przechyłów i wstrząsów nie doszło do uszkodzenia tego, co znajduje się we wnętrzu zasobnika. Każdy z przewożonych towarów blokuje się poprzez zastosowanie konstrukcji z drewna lub wykorzystując w tym celu odpowiednie poduszki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie artykuły w środku są przewożone i jak są poukładane. Jeśli towar nie jest zabezpieczony, a do tego jest produktem, który łatwo może ulec uszkodzeniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie od w odpowiedni sposób dowieziony do destynacji. Jeśli zaś zadbamy o odpowiednie jego zabezpieczenie, wtedy na pewno w nienaruszonym stanie znajdzie się w rękach samego odbiorcy. 

Sztauowanie - czy tylko zabezpieczamy towar?

Zajmując się tematem sztauowania, niemal każdy z nas zwraca uwagę jedynie na kwestię odpowiedniego zabezpieczenia towaru, jaki znajduje się we wnętrzu kontenera. Czy na pewno jednak jedynie ten aspekt jest tutaj ważny? Czy oby na pewno tylko o to tutaj chodzi? Sztauowanie polega na tym, aby w odpowiedni sposób zapewnić bezpieczeństwo również i samemu statkowi. W jaki sposób? Zanim kontenerowiec opuści port, ładunek musi zostać w odpowiedni sposób unieruchomiony i rozmieszczony, aby całość miała zapewnioną jak najlepszą stateczność. Gdyby towar znajdujący się we wnętrzu był ruchomy, w trakcie przechyłów na morzu mogłoby dojść do zatonięcia całego statku. Ważne jest więc to, aby zadbać o sztauowanie, by towar dopłynął szczęśliwie do lądu i aby statek był przy tym w pełni chroniony przed zatonięciem. Jeśli kontenery nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone, nie zostaną przyjęte na pokład. Każda osoba, która wysyła konkretny towar drogą transportu morskiego, powinna w pełni zadbać o to, aby przygotować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady sztauowania kontenerów

Aby zachować odpowiednie bezpieczeństwo podczas transportu, sztauowanie kontenerów odgrywa niezwykle ważną rolę. Należy o tym pamiętać, aby dany rodzaj transportu mógł spełnić swoje zadania i dowieźć towar do wyznaczonego miejsca. Jakie więc należy spełnić zasady podczas sztauowania kontenerów? Co jest rzeczą istotną i niezwykle ważną? 

Po pierwsze, niezwykle ważnym elementem jest to, aby masa ładunku nie była większa, niż nośność całego kontenera. Stanowi to bardzo ważny element, który znacząco wpływa na bezpieczeństwo całego transportu. Po drugie, ważne jest to, aby towar w kontenerze był w odpowiedni sposób rozmieszczony. Równomierne bowiem jego ułożenie na podłodze, to ważny aspekt, który ma sprawić, by nie doszło do przeciążenia osi. Kolejną, bardzo ważną zasadą jest to, aby nie sztauować towarów ciężkich na lżejszych, gdyż nie spełni to swoich zadań. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, koniecznie należy zadbać o to, aby środek ciężkości kontenera znajdował się poniżej połowy jego wysokości. Bardzo duże znaczenie ma także i to, by zabezpieczyć towar wewnątrz w taki sposób, aby ochronić wnętrze przed działaniem różnego rodzaju sił oraz by obciążenie drzwi było jak najmniejsze. Jeśli każdy z tych elementów będzie zachowany, z pewnością towar, jak również i cały statek bezpiecznie dopłyną na ląd.