Containers - Eco Containers

Ładowność kontenerów morskich

undefined

Ładowność kontenerów morskich

Ładowność kontenera to ilość ładunku, jaką można załadować do kontenera. Jest mierzona w tonach (metrycznych) lub funtach (imperialnych). Dowiedz się, od czego zależy maksymalna ładowność kontenerów morskich!

Kontenery morskie a maksymalna nośność

Kontener to duża metalowa skrzynia, która służy do transportu towarów z jednego miejsca na drugie. Kontenery wykorzystywane są głównie przez branżę spedycyjną i stanowią standardową formę kontenera towarowego. Kontenery występują w różnych rozmiarach, w zależności od rodzaju przewożonego ładunku. Mogą być załadowane wszystkim, od samochodów, ciężarówek i autobusów po żywność, i odzież. Ładowność kontenera jest miarą maksymalnej wagi ładunku, który można załadować do kontenera. Waga jest mierzona w tonach metrycznych (MT). Ta waga obejmuje wagę ładunku, samego kontenera i wszelkich innych znajdujących się w nim przedmiotów. Oblicza się ją, mnożąc całkowitą masę pojazdu (DMC) przez liczbę osi. Na przykład maksymalny limit wagi kontenera 20-stopowego wynosi 40 ton metrycznych lub 44 tony imperialne. Aby wiedzieć więc, ile może unieść dany kontener, należy ustalić również wagę samego ładunku. Masę brutto ładunku oblicza się w następujący sposób: waga brutto każdej jednostki (kg) pomnożona przez liczbę jednostek. W pakowaniu towarów do kontenera pomaga też znajomość maksymalnej objętości ładunku, jaką może przewieźć kontener. Pojemność kontenera zależy od wymiarów kontenera i rodzaju przewożonego ładunku. Objętość kontenera oblicza się, mnożąc jego długość przez szerokość oraz wysokość.

Transport kontenerowy i jego zalety

Warto znać maksymalną ładowność kontenerów, ponieważ ułatwia to poprawne zapakowanie do nich towarów. Transport kontenerowy jest zaś jednym z najlepszych sposób przewożenia produktów z miejsca na miejsce. Aby był opłacalny, transport w kontenerach musi być jak najbardziej efektywny. Tutaj w grę wchodzi konteneryzacja. Konteneryzacja to proces załadunku towarów do dużych metalowych pudeł zwanych kontenerami, które są następnie przewożone ciężarówką lub statkiem na duże odległości i rozładowywane w portach, lub innych węzłach transportowych. Proces konteneryzacji został wymyślony w latach pięćdziesiątych przez Malcolma McLeana i zrewolucjonizował sposób transportu towarów na całym świecie. Konteneryzacja istnieje od 1955 roku, kiedy została wynaleziona przez Malcolma McLeana. Od tego czasu zrewolucjonizowała transport towarów na całym świecie i stała się integralną częścią naszego globalnego łańcucha dostaw.