Containers - Eco Containers

Depot kontenerowy

undefined

Depot kontenerowy

Depot kontenerowy jest to punkt zdawczo - odbiorczy, jak również i miejsce, w którym składuje się puste kontenery lub gdzie przechowywane są odpowiednie towary oczekujące na odbiór przez klienta, który je zamówił.  Miejsce to pozwala przeładować kontenery z jednego rodzaju transportu na inny, tak, aby mogły one dalej wyruszyć w kolejną część podróży. Na depocie odbywają się także drobne naprawy kontenerów, by te mogły być dalej zdatne do użytku. W transporcie morskim odgrywa on niezwykle ważną rolę. 

Rodzaje depotów kontenerowych

Wyróżnić możemy dwa zasadnicze rodzaje depotów kontenerowych. Pierwsze to morskie, które usytuowane są w pobliżu portów morskich lub dróg śródlądowych, czyli rzek. Drugie z kolei to depoty lądowe, które znajdują się u zbiegu najważniejszych węzłów kolejowych i drogowych. Te stanowią główny podział i na nich skupiają się osoby zajmujące się przewozem, dostarczeniem i odbiorem towarów. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją również i tak zwane lądowe depoty kontenerowe, które spełniają się jako miejsce przeładunku i w nich właśnie istnieje możliwość składowania towaru. Takie depoty nie mają bezpośredniego połączenia z nitką kolejową i z portami morskimi. Czy to wszystko? Nie. Istnieją tak zwane depoty armatorskie, które to działają na mocy porozumienia pomiędzy właścicielem statku i kontenera, nazywanym armatorem, a właścicielem danego depotu. To w takich miejscach składowane są kontenery armatora lub armatorów i to właśnie tam dokonywana jest obsługa techniczna jednostek ładunkowych. Patrząc na dostępną ich ilość na rynku polskim, z roku na rok się ona zwiększa i cieszy coraz większą popularnością Czym jest to spowodowane? Wynika to przede wszystkim z faktu, że zwiększa się zainteresowanie armatorów coraz to lepszymi połączeniami na światowym rynku, a polskimi portami. To wszystko sprawia, że armatorzy mają dostęp do większej grupy odbiorców, gwarantują pełną dostępność kontenerów i jednocześnie też optymalizują koszty łańcucha. 

Co oferują depoty?

Depoty kontenerowe to miejsca szczególnie istotne i ważne w transporcie morskim. O ich wykorzystaniu pisaliśmy na samym wstępie. Warto jednak te kwestie powtórzyć, mając na uwadze pełen zakres możliwości, jakie mają one klientom do zaoferowania. Główną rolę, jaką one pełnią, stanowi składowanie i przechowywanie towarów w kontenerach. Może to mieć zarówno charakter krótkoterminowy, jak również i długoterminowy, w zależności od tego, czego oczekuje sam klient. Jeśli na przykład dany towar płynie z Chin i dociera on do polskiego depozytu, może on tam być przechowywany, aż do momentu, gdy inny środek transportu nie zabierze go, by mógł on dalej wyruszyć w kolejny etap podróży, docierając tym samym do celu, czyli do samego klienta. W miejscu tym przechowywane są również i puste kontenery. Jeśli towar został wydany klientowi i kontener jest już pusty, to właśnie miejscem, w którym będzie on przechowywany do kolejnego wykorzystania jest właśnie depot kontenerowy. Istotne znaczenie, jakie na pewno należy mieć tutaj również na uwadze stanowią naprawy kontenerów. W miejscu tym pracują bowiem odpowiednie osoby, które to zajmują się serwisem technicznym kontenerów, jak również i ich ewentualną naprawą, W depotach ma miejsce również przeładunek kontenerów z przodu na tył ramy lub z tyłu na przód, w zależności od potrzeb. Co istotne, to właśnie tam też odbywa się ważenie kontenerów, które odgrywa bardzo ważną rolę, zgodnie z konwencją SOLAS/VGM. 

depot

Działalność depotów

Praca depotów ma bardzo złożony zakres działań Z jednej strony przyjmowane są tam zlecenia na poszczególne ruchy kontenerów, które są puste. Pojawia się więc zamówienie na dany kontener i w depocie odbywa się przygotowanie go do wykorzystania i załadunku. To także wykonywanie zleceń związanych z przechowywaniem kontenerów, zarówno tych pustych, jak również i wypełnionych. To działania odpowiednich osób, które zajmują się kwestiami przechowywania i magazynowania różnego rodzaju rzeczy. To zlecanie napraw kontenerów, jeśli te tego właśnie wymagają. 

Ceny - czyli co trzeba wiedzieć o opłatach?

Zajmując się tematem kosztów, należy mieć na uwadze fakt, że nie ma tutaj jednej określonej ceny, tylko składa się na nią kilka elementów. Oprócz samej głównej ceny, pojawiają się tutaj również koszty dodatkowe, które określane są jako storage, detention i demurage. Co one oznaczają? Storage są to wszelkie opłaty, które związane są ze składowaniem kontenera na depocie. Taka opłata naliczana jest od momentu złożenia kontenera na terminalu do czasu jego podjęcia. Kto taką opłatę musi zapłacić? Zazwyczaj koszty leżą po stronie spedytora, czyli przewoźnika. Istnieją tak zwane dni wolne, gdzie opłaty nie są wtedy naliczane. Demurage to opłata dodatkowa, którą musi zapłacić armator. Określa ona czas dni wolnych, jakie przypadają na wyładunek towaru, aż do przełożenia kontenera na inny środek transportu. Detention to z kolei opłata dodatkowa, która pobierana jest przez armatora za czas przebywania kontenera poza depotem.