Kontener morski do przechowywania materiałów dla nurków

Kontener morski do przechowywania materiałów dla nurków

Wykonano adaptację kontenera 10’DC OW. Kontener służy jako stacja do przechowywania materiałów dla nurków. Na kontenerze wykonano logo firmy. Na wrotach kontenerowych wykonano stalowe wieszaki służące do mocowania przewodów nurkowych, zaś na ścianie frontowej wykonano mocowanie butle z tlenem. Na podłodze znalazła się gumowa mata.

Kontener baza dla nurków

Kontener baza dla nurków

Kontener morski na morzu

Kontener morski na statku

Kontener na statku

Nurkowie kontener

Kontener modyfikowany

Wrota kontenera dla nurków